Hindi

1      अष्टलक्ष्मी स्तुतिः

2      आदित्य हृदय स्तोत्रम्

3      गणपति प्रार्थनम्

4      गृहा ंनिर्गमन समये पठनीयाः

5      दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम्

6      दिग्रक्षणम्

7      देवता प्रार्थन मंत्राः

8      देवीस्तोत्रम्

9      नवग्रह स्तोत्रम्

10    नवनाथ दत्त स्तोत्रम्

11    निद्रा काले पठनीयाः

12    परमेश्वर पंचमुख ध्यानम्

13    प्रातःकाले पठनीयाः

14    भोजन समये पठनीयाः

15    मंगळाचरणम्

16    महालक्ष्म्यष्टकम्

17    रामायण संक्षेपः

18    रोग पीडा नाशक स्कंद स्तोत्रम्

19    विष्णु स्तोत्रम्

20    शंकराचार्य स्तोत्रम्

21    शिव पंचाक्षरी स्तोत्रम्

22    शिवस्तोत्रम्

23    श्री दत्तक्षेत्र षोडशी

24    श्री राम प्रार्थनम्

25    श्रीदत्त वेंकटेश्वराष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्

26    श्रीदत्त स्तवः

27    सद्गुरु दत्तात्रेय स्तोत्रम्

28    सद्गुरु स्तवः

30    सुप्रभात श्लोकाः

31    स्नानकाले पठनीयाः

32    हनुमत् स्तोत्रम्

 

33    हय ग्रीव स्तोत्रम्