English

1      Aṣṭalakṣmī stutiḥ

2      āditya hr̥daya stōtram

3      gaṇapati prārthanam

4      gr̥hā nnirgamana samayē paṭhanīyāḥ

5      dakṣiṇāmūrti stōtram

6      digrakṣaṇam

7      dēvatā prārthana mantrāḥ

8      dēvīstōtram

9      navagraha stōtram

10    navanātha datta stōtram

11    nidrā kālē paṭhanīyāḥ

12    paramēśvara pan̄camukha dhyānam

13    prātaḥkālē paṭhanīyāḥ

14    bhōjana samayē paṭhanīyāḥ

15    maṅgaḷācaraṇam

16    mahālakṣmyaṣṭakam

17    rāmāyaṇa saṅkṣēpaḥ

18    rōga pīḍā nāśaka skanda stōtram

19    viṣṇu stōtram

20    śaṅkarācārya stōtram

21    śiva pan̄cākṣarī stōtram

22    śivastōtram

23    śrī dattakṣētra ṣōḍaśī

24    śrī rāma prārthanam

25    śrīdatta vēṅkaṭēśvarāṣṭōttara śatanāma stōtram

26    śrīdatta stavaḥ

27    sadguru dattātrēya stōtram

28    sadguru stavaḥ

30    suprabhāta ślōkāḥ

31    snānakālē paṭhanīyāḥ

32    hanumat stōtram

 

33    haya grīva stōtram